Aanvraag toestemming ruiterroute

Achternaam*:

Voornaam*:

Geboortedatum*:

Hoedanigheid*:

Indien onder 16 jaar, vertegenwoordigd door*:

Achternaam:

Voornaam:

Geboortedatum:

Adres*:

Postcode*:

Woonplaats*:

Telefoonnummer*:

Mobiel*:

E-mail*:

Wil graag gebruik maken van de ruiterroute met*:

Ras van uw paard/pony:

Kleur van uw paard/pony:

Kopie van een geldig legitimatiebewijs*:

Wij verzoeken u een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen bij deze aanvraag.

De aanvrager verklaart hierbij akkoord te gaan met de voorwaarden van de “Landgoed Verwolde- Regels voor ruiters en koetsiers”, en in te stemmen met het betalen van de jaarlijkse administratiekosten. U ontvangt jaarlijks een factuur. Bij het uitblijven van betaling wordt geen toestemming verleend of wordt een eerder verleende toestemming ingetrokken.

U krijgt zo spoedig mogelijk per e-mail bericht omtrent uw aanvraag.

De ruiterroute en de laatste versie van de “Landgoed Verwolde-Regels voor ruiters en koetsiers” vindt u op www.landgoedverwolde.nl.

U kunt het ingevulde document (met een kopie van een geldig legitimatiebewijs) eventueel ook per post opsturen aan Landgoed Verwolde, Jonker Emilelaan 5, 7245 TL, Laren (Gld).

(*)Verplichte velden