Stichting Vrienden van Verwolde

Eerste Vrienden van Verwolde-dag

 Om het landgoed nu en in de toekomst te kunnen behouden en ervoor te zorgen dat iedereen ervan kan blijven genieten, is de Stichting Vrienden van Verwolde in het leven geroepen. Tot nu toe hebben we enorme steun gekregen, met name van de vrijwilligers, om de Moesgaard en de “Rode Schuur” weer in ere te kunnen herstellen, en om het bos te kunnen beheren en gezond te houden. Maar wij zullen in de nabije toekomst vooral financiĆ«le hulp nodig hebben om die mooie stukjes historisch landschap verder te kunnen ontwikkelen en beschermen.

De verkoop van hout, de mensen die gebruik maken van de ruiterroute, de inhoud van de IJzeren Hein (ten behoeve van de Dikke Boom) en onze Vrienden zorgen ervoor dat er gereedschappen kunnen worden aangeschaft voor het nodige onderhoud. De vrijwilligers zijn enthousiast en helpen meedenken hoe alles weer in haar oude glorie teruggebracht kan worden.

Met steun van Geldersch Landschap en Kasteelen (GLK) is in 2014 de Jonker Emilelaan opnieuw geasfalteerd. Bennie Brummelman heeft goed werk verricht!

image

Zo staan er op de verlanglijst nog tal van projecten die uitgevoerd moeten worden, die kostbaar maar noodzakelijk zijn. De muur om de Moesgaard zal weer opgebouwd moeten worden; de Dikke Boom en het omliggende bos verzorgd worden; we hopen ooit de grote kas, die vroeger zo trots langs de rand van de Moesgaard lag, weer op te bouwen; de paden voor de wandelaars moeten regelmatig onderhouden en hersteld worden.

We hebben daarom de Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI*) “Stichting Vrienden van Verwolde” in het leven geroepen. De stichting zal zich inzetten voor de maatschappelijke diensten die geboden worden door Landgoed Verwolde en andere, in de vroegere gemeente Verwolde gelegen, historische landgoederen. Hier zijn namelijk vele elementen te vinden die bijdragen aan het genot van bezoekers; het algemeen nut dienen. Om het onderhoud en de restauratie van bijvoorbeeld de moestuinmuur, de prachtige laanbomen, wandelpaden en alle andere belangrijke landschapselementen te kunnen bekostigen, wordt via de Stichting Vrienden van Verwolde geld ingezameld. Door middel van hun donaties en hopelijk ook de uwe in de toekomst, is dit allemaal mogelijk.

Klik hier om u aan te melden

* Gelukkig erkent de Belastingdienst de problematiek waar landgoederen mee worstelen. Er is dan ook een fiscaal aantrekkelijke manier bedacht in de vorm van de zogenaamde Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De ANBI-status biedt de mogelijkheid om schenkingen, erfstellingen, legaten en andere donaties fiscaal vriendelijk te bestemmen aan een ANBI.